Program akcí

18. 4.
17:00-19:00
budova Tyršova 336/2 (bývalá měšťanská škola)
Ostatní

Přednáška "Tajemství Jeřábkova klavíru"

Přednášku prosloví paní Mgr. Eva Nečasová, bývalá ředitelka Muzea Blansko. Přednáška vylíčí osudy letovického legionáře Emanuela Jeřábka, který musel po vypuknutí 1. světové války ve svých 19 letech narukovat do rakousko-uherské armády. Následně se stal příslušníkem československých legií v Rusku a spolu s několika dalšími letovickými občany absolvoval strastiplnou Sibiřskou anabázi.

Po návratu do nově vzniklé...