Čítárna

Místnost čítárny se nachází v knihovně na samém konci knihovní chodby vlevo. Prostory slouží především jako klidné místo pro studium či četbu. K dispozici je zde také wi-fi síť (bez hesla). Užívání čítárny se řídí provozním řádem. Součástí čítárny je unikátní Nerudův regál, rozměrný dřevěný regál na knihy, který je vůbec nejstarší součást vybavení letovické knihovny. Čítárna je dále příležitostně využívána k pořádání besed, autorských čtení, cestopisných přednášek a výstav.

Čítárna – studovna – provozní řád
1. Užívání čítárny je bezplatné.
2. Nejnovější čísla periodik se půjčují prezenčně po jednom exempláři na oddělení pro dospělé. Po odchodu z čítárny je čtenář povinen časopisy na oddělení pro dospělé opět vrátit.
3. Starší čísla časopisů a novin se půjčují domů v příslušných odděleních.
4. Čtenář je povinen vrátit periodikum v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit škodu odpovídající poškození.
5. Uživatelé jsou povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek.
6. Služby se neposkytují občanům opilým, nebo těm, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním ostatní přítomné obtěžují.

18/8/2020
Čítárna knihovny - celkový pohled
Čítárna knihovny - Nerudův regál
Čítárna knihovny - Nerudův regál - detail