1. 2.
Budova bývalé měšťanské školy, Tyršova 2 (1.patro)
Ostatní
Vstupné dobrovolné

Nejstarší dějiny města Letovice

Na čtvrtek 1. února 2018 přijal pozvání pan prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., který nás provede přednáškou s názvem Nejstarší dějiny města Letovice.

Poznámka: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. je historik, člen Historického ústavu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se zabývá (vrcholně) středověkými dějinami českých zemí, dějinami církve a rytířských duchovních řádů.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC