9/1
Kostel sv. Prokopa
Hudba
Vstupné dobrovolné

Tříkrálový koncert pěveckých sborů

Účinkují:

Dětské pěvecké sbory „Carmina” a „Sluníčko” ZUŠ Letovice, pod vedením Mgr. Marie Nečasové

Pěvecký sbor „Cantamus” ZUŠ Letovice, pod vedením Mgr. BcA. Veroniky Hromkové

Komorní pěvecký sbor “Carpe diem” při MKS Letovice, pod vedením Mgr. Karla Pecháčka

Průvodní slovo: Mgr. Marie Nečasová

Na koncert platí aktuální protiepidemická opatření.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC