4. 10.
MKS Letovice - kulturní dům
Hudba
200,- Kč
Na koncert platí předplatné KPH / Studenti uměleckých škol zdarma

Ve znamení tanga

Jaroslav Svěcený (housle) a Ladislav Horák (akordeon)

Zahajovací koncert sezóny KPH 2017 / 2018

Další koncerty:

  • 2. 11. 2017 - Mistři operních árií - České komorní trio a Martina Kociánová
  • 10. 1. 2018 - Novoroční koncert s přípitkem starosty - Moravské klavírní trio a operní hosté
  • 14. 2. 2018 - Bohemia Saxofone Quartet
  • 7. 3. 2018 – Španělsko - argentinský program s klasicko - romantickým repertoárem - Kristina Fialová (viola) a Dominika Ťuková (harfa)
  • 11. 4. 2018 - Pocta klasikům - DUO BOHEMIABASS: Petr Šporcl (violoncello) a Eva Šašinková (kontrabas)
  • 16. 5. 2018 – Jarní pěvecký koncert - Renata Svobodová (zpěv) a Jana Balážová (klavír)
Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC