Výzva – budoucí muzeum v Letovicích

V současné době probíhají přípravy pro otevření muzea v Letovicích. V této souvislosti se obracím na Vás, občany Letovic a blízkého okolí, o spolupráci. Pro výstavní expozice shromažďujeme například obrazy starých Letovic (Vojtěch Páral, Milek Novohradský a další), pohlednice a fotografie Letovic a místních částí. Máme také zájem o dary nebo zápůjčku letovické keramiky – Mrázkovy keramiky, Pexiderovy a J. Pěty. Někdy se v našich domácnostech, na půdách či fotoalbech a různých dokumentech nachází historické poklady. Pokud byste chtěli nově vznikajícímu muzeu nějaký předmět darovat či zapůjčit, napište nebo zatelefonujte na níže uvedené kontakty. Předem Vám všem děkuji za vstřícnost a ochotu.

Kontakt: info@mks-letovice.cz, tel. č. 774 497 437

Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice

27. 3. 2017