3/14/3
10:00
Letovice
Výstava

Výtvarná soutěž ,, Místo, kde žiji"

Výtvarná soutěž ,, Místo, kde žiji" vyzývá účastníky ke kreativním nápadům na téma: ,, Tajemné místo v okolí mého bydliště". Jako výtvarný prostředek si můžete zvolit kresbu, grafiku, malbu, fotografii, prostorové ztvárnění či řemeslné zpracování. Na účastníky čekají ceny, na které přispělo město Letovice.

Pořadatel: 
SVČ Letokruh