Expozice a výstavy v muzeu

Expozice:

Příběh letovické krajky 

Muzeum města Letovice v roce 2020 získalo od firmy Tylex Letovice, a.s.  unikátní sbírku technických návrhů záclon a vzorníků krajek, zahrnující období od konce 19. století do současnosti, což je bezmála dvěstě let. Tato sbírka je svým rozsahem unikátní v rámci České republiky a přesahuje za hranice regionu - obsahuje také vzorky produkce menších konkurenčních krajkářských firem, zejména ze severních Čech, z nichž některé zanikly při poválečných konfiskacích majetku odsunutých Němců a další zanikly po znárodnění v roce 1948. Tuto sbírku je možné vidět v historické administrativní budově Faberovy továrny (později Tylex), jejíž prostory muzeu laskavě zapůjčil její majitel p. Bohuslav Kalas. 

Káva Lamplota - prvotřídní kvalita

Dále je možné navštívit expozici věnovanou unikátní osobnosti města Letovic - prvorepublikovému obchodníku s kávou a vynálezci Hubertu Lamplotovi.

Prvorepublikový koloniál

Expozice, plná předmětů, které sloužily našim prababičkám a nejen jim, stylizovaná do podoby koloniálu z První republiky. Základem expozice jsou předměty ze skutečného koloniálu letovického občana, pana Hodera, obsahuje i mnoho unikátů. Vybrané předměty si návštěvníci mohou vyzkoušet a zejména děti tak mohou poznat, jak se našim předkům žilo bez elektrické energie.

 

10/2/2024