O expozici

Motto: Historia magistra vitae - Historie je učitelkou života.

Muzeum města Letovice v roce 2020 získalo od firmy Tylex Letovice, a.s.  unikátní sbírku technických návrhů záclon a vzorníků krajek, zahrnující období od konce 19. století do současnosti, což je více než sto let. Tato sbírka je svým rozsahem unikátní v rámci České republiky a přesahuje za hranice regionu - obsahuje také vzorky produkce menších konkurenčních krajkářských firem, zejména ze severních Čech, z nichž některé zanikly při poválečných konfiskacích majetku odsunutých Němců a další zaníkly po znárodnění v roce 1948. Tuto sbírku je možné vidět při mimořádných prohlídkách historické budovy Faberovy továrny (později Tylex), jejíž prostory muzeu laskavě zapůjčil její majitel p. Bohuslav Kalas. 

Dále je možné navštívit malou expozici věnovanou zajímavým osobnostem města Letovic - Hubertu Lamplotovi, Josefu Mrázkovi nebo Františkovi Pexiderovi.

 

18/7/2022
Kachle erb