24/9
14:30
Babolky
Ostatní

OSLAVA BABOLECKÝCH LIP

Spolek pro obnovu tradic v Babolkách  Vás zve na 22. ročník akce  

 

OSLAVA BABOLECKÝCH LIP

24. září 2022 od 14,30 hod u lip

 

Téma masek:  STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST NA HRADĚ V BABOLKÁCH

                     Program:    15,00 Zahájení pod Lípou svobody  

15,30 Soutěže pro děti a doprovodný program

17,00 Kouzelník

17,30 Ukončení soutěží a rej masek

18,00 Losování cen

19,00 Lampionový průvod s překvapením

19,30 Volná zábava

 

 

           

Sponzory akce jsou již tradičně členové pořádajícího spolku, dále babolečtí obyvatelé, chataři a chalupáři s přáteli, zejména Město Letovice 

a řada podnikatelů, kteří budou zveřejňováni během akce. Další informace na  www.babolky.cz  

 

Občerstvení u obecní budovy, změna programu vyhrazena