Certifikát TIC

Turistické informační centrum Letovice je držitelem jednotného certifikátu, vydaného Českou centrálou cestovního ruchu - Czech Tourism a Asociací turistických informačních center ČR. Splňuje požadavky standardu služeb pro třídu B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.

18/11/2021