Certifikát TIC

Turistické informační centrum Letovice je držitelem jednotného certifikátu, vydaného Českou centrálou cestovního ruchu - Czech Tourism a Asociací turistických informačních center ČR. Splňuje požadavky standardu služeb pro třídu B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.

Dále je držitelem certifikátu Q - Péče o kvalitu v sektoru turistických informačních center.

14/2/2024