Exkurze celostátní konference pořádaná Technickým muzeem Brno

Ve středu 8.6 2022 muzeum navštívili účastníci celostátní konference Textil v muzeu, kterou každoročně pořádá Technické muzeum Brno. Letos byla součástí konference i exkurze do Letovic, zahrnující prohlídku historické budovy továrny Tylex a v ní umístěné expozice, věnované historii továrny, a také současných výrobních prostor Tylexu.

Za odborný doprovod a pomoc s organizací děkujeme paní Petře Mertové z TMB, panu Mgr. Martinu Továrkovi, Ing. Karlu Jarůškovi z Tylexu a zejména panu JUDr. Josefu Novákovi.