Střípky z proběhlých akcí od slavnostního otevření muzea města Letovice

Dne 18. 5. 2018 proběhlo za hojné účasti slavností otevření letovického muzea.

Od této doby proběhlo pod záštitou muzea spustu poutavých besed, přednášek i oblíbených tématických zájezdů či vycházek.

 

- 1. 3. 2018 seznámil návštěvníky s historií lidového stavitelství na Letovicku ​pan PhDr. Roman Malach, Ph.D., ředitel Muzea regionu Boskovicka a upozornil na významné stavby v regionu prostřednictvím slide prezentace s využitím především fotografií badatelů Františka Lipky a Miroslava Dukáta. Tyto fotografie byly pořízeny na začátku 20. století a pro nás znamenají velmi důležité a jedinečné informační prameny. Přednáška se setkala opět s živým ohlasem několika desítek milovníků historie.

 

- 30. 5. 2018 naše pozvání přijal  Mgr. Milan Koudelka a pro posluchače připravil přednášku na téma  Naše opevněná hranice ČSR ve 30. letech 20. století.

 

- 20. 6. 2018 jste měli možnost zaposlouchat se do přednášky - Krásy přírody našeho regionu z úst  RNDr. Hynka Skořepy

 

- 2. 9. 2018 jsme vás pozvali na  Archeologickou vycházku do překrásného města Jevíčka s Dr. A. Štrofem

Společně s Dr. Antonínem Štrofem jste měli možnost nahlédnout do výzkumu germánského pohřebiště Svébů, kteří zde pohřbívali v době markomanských válek v 2. století, kdy zdejší obyvatelstvo bojovalo s římskými legiemi, jejichž vojenský tábor byl nedaleko Jevíčka rovněž objeven. Po odkryvu nás provede prof. Eduard Droberiar, vedoucí zdejšího výzkumu prováděného Olomouckou univerzitou již několik let.

 

- 22. 9. 2018 jsme měli možnost navštívit město Králíky a prohlédnout si opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století s poutavým  programem.
Společně jsme shlédli dělostřeleckou tvrz "Hůrka", Vojenské muzeum v Králíkách, a navštívili pěchotní srub "U cihelny". Fundovaným průvodcem byl pak PhDr. Antonín Štrof, CsC.

Tato akce byla věnována 100. výročí od založení Československé republiky.

 

 

MalachOpěvněníJevíčkoJevíčko100100100