21/9
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
120,- Kč
děti a mládež do 18 let zdarma

Klavírní recitál Kateřiny Potocké

Zahajovací koncert KPH

Cena abonentky 600,- Kč

Kateřina Potocká se začala věnovat klavírní hře ve čtyřech letech na soukromé ZUŠ v Havlíčkově Brodě u Blanky Skálové. Ve studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D. (2012 - 2018). Od roku 2018 je posluchačkou JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové.

Již v dětství se zúčastnila mnoha klavírních soutěží. První ceny získala na Karlovarské růžičce, na Celostátní soutěži ZUŠ, opakovaně na Prague Junior Note a stala se laureátkou soutěží Amadeus, Virtuosi per musica di pianoforte a dalších.

Během studia na konzervatoři získala v roce 2014 1. cenu a titul absolutního vítěze na soutěži Pro Bohemia a zvítězila v Mezinárodní klavírní soutěži Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou. Dále obdržela 2. cenu na Soutěži Nadace B. Martinů v Praze (2015), 2. cenu na soutěži „Pianotalents“ Miláno, Itálie (2013), nebo 3. cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2016).

Během studia na JAMU získala další ocenění – 1. cenu na mezinárodní soutěži Anemos a 2. cenu na soutěži Youth Academy Award (Řím 2019). V témže roce zvítězila také na mezinárodní soutěži v Klosterneuburgu (Vídeň).  Dalšími úspěchy byly 1. ceny získané v r. 2021 na soutěžích Val Tidone, kde se stala zároveň absolutní vítězkou, Citta di Barletta a Lams Matera Award (Itálie). K posledním oceněním patří 2. ceny na mezinárodních soutěžích Piano competition online (Gdańsk, 2022),  Nouvelles Etoiles Music Competition  (Paříž, 2023) a Stockholm International Music Competition (2023).

V současnosti je zařazena mezi stipendisty Prémiové listiny mladých umělců Nadace Českého hudebního fondu. Vedle sólové koncertní činnosti se soustavně věnuje rovněž komorní hře.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC