GDPR

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) oznamujeme za Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec:

Erudit advokátní kancelář, s.r.o.

Kontaktní osoba Mgr. Hynek Růžička, LL.M.

Nové sady 996/25, 602 00 Brno

tel: +420 731 617 488 , e-mail: poverenec@erudit.cz

 

Mezi hlavní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů patří:

- poskytování informací a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

- monitorování souladu opatření na ochranu osobních údajů a GDPR

- informování a zvyšování povědomí o ochraně osobních údajů

- šetření stížností v oblasti ochrany osobních údajů

- spolupráce s dozorovým úřadem (pro Českou republiku jde o Úřad pro ochranu osobních údajů)

- funguje jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

---------------------------------------------------

Upozornění:

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie).

Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.

 

2/3/2021