Uzávěrky

Uzávěrka Letovického zpravodaje:

LISTOPAD 2023 bude 12. října 2023

 

Žádáme všechny přispěvatele do LZ, aby své články posílali výhradně na emailovou adresu zpravodaj@mks-letovice.cz. Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat, že bude příspěvek zveřejněn.

Děkujeme. Redakce Letovického zpravodaje

 

Upozornění:

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie).

Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.

 

13/9/2023