19/10
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
120,- Kč
na koncert platí abonentky KPH / do 18 let zdarma

Muzikálový koncert

Koncert KPH 

Prof. PhDr. Miloš Schnierer - klavír, průvodní slovo, Petra Koliášová - mezzosoprán a Lukáš Hacek - baryton

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC