26/827/8
Kulturní dům Letovice
Ostatní

Noc v Kulturním domě

Pro všechny nebojácné děti bude v pátek 26. 8. 2022 od 17.00 hodin připravena zábavná akce s názvem Noc v Kulturním domě s přespáním. Odvážní nocležníci se vydají na večerní stezku, chybět nebudou ani tvořivé dílničky a spousta další zábavy a her. Večeře, snídaně i pitný režim bude zajištěn, vstupné: 70 Kč / dítě. Přihlašování pouze online na e-mail: tic@mks-letovice.cz, v přihlášce uvádějte prosím jméno, věk dítěte a telefonický kontakt na zákonného zástupce. 

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC