10/516/5
MKS Letovice / kulturní dům

Přihlášení pohledávky za představení Žena za pultem

Do vzorového formuláře je třeba doplnit Identifikaci věřitele (jméno, adresu, datum narození, rodné číslo, číslo účtu) a Výši jistiny (kolik korun vám ticket365 dluží).  Do přílohy je potřeba vložit zakoupené vstupenky, potvrzení o zaplacení, popř. i vystavenou fakturu či platební údaje.

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Kdo disponuje elektronickým podpisem, lze odeslat rovnou online (dokument je interaktivní). V opačném případě dokument vypsat, vytisknout, podepsat ručně, naskenovat a poslat na podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Konec lhůty pro podání přihlášek je 16. května 2022. 

Kontakt na insolvenčního správce je: František Mareš, Pod tratí 317, Okříšky - Třebíč, IČO 46181806.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC