30/4
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
Vstupné dobrovolné

Slavnostní koncert Hrvatské gradské glazby Stari Grad

Pořadatel: Základní umělecká škola Letovice

Koncert se koná u příležitosti oslav 50. výročí založení Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC