13/4
Muzeum města Letovice
Výstava

Slavnostní zahájení sezony v muzeu

Muzeum města Letovice - historická budova bývalého Tylexu, Brněnská 3 ( vchod ze Zámecké ulice)

Móda nás baví - vernisáž výstavy prací studentů SPŠT Liberec

Expozice:

- Příběh Letovické krajky

- Káva Lamplota ve stylu kavárny

- Prvorepublikový koloniál

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC