6/10
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
200,- Kč

TokDat

Koncert jazz

Tomáš Mika – kytara

Martin Konvička – piano

Marek Urbánek – bicí

Ondřej Komárek - kontrabas

 

Čtyřčlenné hudební těleso TokDat je autorský projekt skladatele a kytaristy Tomáše Miky. Kapela je založena na syrovém zvuku jazzového kvartetu a na nekompromisních kompozicích pohybujících se na hraně minimalismu a maximalismu, které ač jsou samy o sobě žánrově těžko zařaditelné, tak se v nich nevyhnutelně promítají žánry a hudby, kterým se autor věnuje v jiných ansámblech, např. soudobá klasická hudba, lidová hudba, jazz nebo populární a rocková hudba. Důraz je kladen především na rytmickou spletitost a na propojení jednotlivých nástrojových partů, které navzdory své individuální strohosti dohromady tvoří komplexní celek.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC