7/1
Kostel sv. Prokopa
Hudba
Vstupné dobrovolné

Tříkrálový koncert pěveckých sborů

Účinkují:

- Dětské pěvecké sbory „Carmina” a „Sluníčko” ZUŠ Letovice pod vedením Mgr. Marie Nečasové a Dagmar Lžíčařové, DiS.

- Pěvecký sbor „Cantamus” ZUŠ Letovice pod vedením Mgr. BcA. Veroniky Hromkové

- Komorní pěvecký sbor “Carpe diem” při MKS Letovice pod vedením Mgr. Karla Pecháčka

Průvodní slovo: Mgr. Marie Nečasová

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC