24/2
Nádvoří Valea Caffé
Ostatní
Bez vstupného

Zámecká zabijačka

Teplé i studené zabijačkové speciality

Doprovodný program cimbálová muzika Rozmarýn

Součástí akce bude vyhodnocení soutěže "Letovická slivovice / pálenka 2024"

Pravidla:
- Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro košt poskytne řádně označený 
vzorek v množství 0,2 l
 - Při předání vzorku oznámí účastník jméno, příjmení, bydliště, tel. číslo, 
druh pálenky, rok pálení
- Počet vzorků od jednoho soutěžícího je neomezený 
- Vzorky je potřeba odevzdat včas, buď v pondělí 19. 2. od 8.00 do 17.00 hodin 
nebo ve středu 21. 2. od 8.00 do 16.00 hodin v Kulturním domě Letovice, Nová 1

- Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
a) nejlepší slivovice
b) nejlepší vzorek z ostatního letního ovoce nebo směsi
- Degustace a bodování vzorků probíhá anonymně 
(každý vzorek je označen pouze číslem)
- Hodnotit vzorky bude komise

Vítězové budou vyhlášeni 24. 2. 2024 ve 13.00 hodin na Zámecké zabijačce
(Valea Caffé)

Informace: MKS Letovice, Nová 1, tel.: 739 396 535

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC