Kulturní dům na ul. Nová 71/1, Letovice

Kulturní dům, ul. Nová 71/1, Letovice

Městské kulturní středisko Letovice je v současné době tvořeno jak Městskou knihovnou Letovice a Turistickým informačním centrem na ul. Tyršova 2, tak bývalým Katolickým domem – nyní Kulturním domem na ulici Nová 71/1. Obě budovy patří mezi historické objekty.

Kulturní dům na ul. Nová 71/1 byl v roce 1909 slavnostně otevřen, jeho zakladatelem a mecenášem byl farář Jan Holba. Budova Kulturního domu v roce 2016 oslaví již své 107. narozeniny. Dům stojící uprostřed kopce pod Klášterem Milosrdných bratří a na dohled Letovickému zámku shlíží na domy a lidi a zve k návštěvám.

V současné době je kulturní dům centrem komunitního setkávání občanů Letovic. Zajišťuje a organizuje tyto činnosti -  besedy, divadelní představení, jarmark, hudební slavnosti, koncerty pro širokou veřejnost i koncerty v rámci Klubu přátel hudby, kulturní pořady pro děti, vystoupení mažoretek VO CO GOU, pěveckých sborů, plesy a taneční kurzy, výtvarná tvoření pro veřejnost, výlep plakátů, výstavní činnost, vydává Letovický zpravodaj.

Pěvecký sbor Carpe diem (sbormistr Mgr. Karel Pecháček) a Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů (sbormistr Miloslav Krejsa) i mažoretková skupina VO CO GOU jsou součástí MKS Letovice.

Velkou výzvou je vrátit zpět do Letovic provoz klasického kina, v současné době se za klasickým filmovým představením dojíždí do Boskovic a Velkých Opatovic. V letním období absenci kina zajišťují mobilní biografy – například Kinematograf bratří Čadíků, Biograf Láska.