22/3
Městský klub důchodců
Ostatní
50,- Kč

Habsburkové a české země III. závěrečná část

Závěrečná přednáška bude zaměřena na zánik monarchie, konkrétně na životní osudy jeho potenciálních i skutečných nástupců, tedy arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a posledního císaře Karla a jeho potomků a na jejich úsilí o udržení existence Rakouska-Uherska ve 20. století.

Program akcí