Tematické kufříky

Tematické kufříky

Od září novinka v knihovně- přijďte si vypůjčit na dětské oddělení Tematické kufříky.

Novinka k zapůjčení

TEMATICKÉ KUFŘÍKY

Obsahují knihy a předměty vztahující se k určitému tématu.
Na dětském oddělení knihovny Letovice jsme pro vás připravili tyto kufříky:

 1. POHÁDKY

 2. PRINCEZNY

 3. DINOSAUŘI

 4. KUCHTÍCI A KUCHAŘINKY

 5. NAŠE ZVÍŘATA

Pravidla půjčování tematických kufříků

Půjčování
· absenčně se půjčuje pouze jeden kufřík na 1 měsíc bez možnosti
prodloužení
· kufřík si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v automatizované
knihovní síti s platnou registrací a vyrovnanými závazky
· před půjčením je zkontrolován obsah kufříku a čtenář podepíše potvrzení
o výpůjčce společně se seznamem všech jeho komponentů (knihy, hrací
předměty a ostatní dokumenty)

Vracení
· čtenář je povinen vrátit tematický kufřík ve stanoveném termínu
· v případě poškození či ztráty kufříku a jeho komponent je čtenář povinen
uhradit vzniklou škodu
· při vrácení kufříku podepíše čtenář i knihovník potvrzení o vrácení

20/9/2018