Čítárna

V současnosti již knihovna nedisponuje prostory čítárny. Místnost je využívána ke stálé výstavě Masarykovy střední školy Letovice. Nachází se zde výstava keramických výrobků studentů této školy. 

Ke studiu mohou návštěvníci knihovny využít prostory dospělého oddělení knihovny s připojením dvou počítačů na internet, nebo i s připojením na wifi.

 

21/4/2022