Ceník služeb

Ceník registračních a sankčních poplatků,  ceník placených služeb 
 
Čtenářské zápisné na rok:

  • Dospělí                             120 Kč
  • Důchodci                            70 Kč
  • Studenti                              50 Kč
  • Děti                                      50 Kč

Výpůjční doba knih je 1 měsíc !!!

_______________________________________________________________________

Další poplatky

  • Předupomínka Zdarma
  • 1. upomínka 10 Kč
  • 2. upomínka 20 Kč
  • 3. upomínka 30 Kč
  • 4. upomínka 50 Kč

Meziknihovní výpůjční služba 70 Kč/svazek

Poškození čárového kódu na knize, časopise 10 Kč

Ztráta čtenářské průkazky 10 Kč

Jednorázová  výpůjčka 10 Kč

Ztráta knihy 50 Kč +  cena knihy

_______________________________________________________________________

Ceník kopírování

A4 jednostranná  2,- Kč/ks 

A4 oboustranná  3,- Kč/ks

Ceník tisku

Tisk A4                                       3,-   Kč

 

V Letovicích 2. 1. 2018

Zpracovala: Romana Hoderová, vedoucí knihovny

Schválil:    Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice 
 
Tato příloha Knihovního řádu Knihovny Letovice nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2023. 

2/1/2023