Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022

V letošním roce byla naše Městská knihovna, jako jediná v kategorii do 10 000 obyvatel v okrese Blansko, nominována do soutěže „Komunitní knihovna Jihomoravského kraje“. Za důvěru i nominaci děkujeme vedení města, panu starostovi Petru Novotnému a místostarostovi Radku Procházkovi. Na slavnostním předávání, které se uskutečnilo 7. prosince 2022 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, byly oceněny nejlepší komunitní knihovny v Jihomoravském kraji. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. Poděkování za nadstandardní práci, které jsme obdrželi, předávali náměstek hejtmana Mgr. František Lukl, MPA a ředitel Moravské zemské knihovny prof. PhDr. Tomáš Kubíček.

Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům knihovny a našich akcí, bez kterých by naše práce nebyla úspěšná. Zveme a těšíme se na všechny nejen do knihovny, ale i na akce které budeme v novém roce pořádat.

Datum publikace: 
19/12/2022