Změna registračních poplatků

Upozorňujeme, že od  2. ledna 2023 dochází ke změně v příloze č.1 Ceníku služeb Knihovního řádu Městské knihovny Letovice.  Mění se pouze registrační poplatek dospělého čtenáře na 120,-Kč a registrační poplatek důchodce na 70,- Kč. Zprostředkování meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby je bezplatné. Čtenář hradí paušální poplatek za jeden dokument k úhradě vynaložených nákladů 70,-Kč. Ostatní poplatky zůstávají stejné. 

Datum publikace: 
2/1/2023