Autorské čtení - Eva Stascha

Autorské čtení - Eva Stascha - 21. 10. 2015

Ve středu 21. října 2015 se uskutečnila v zaplněném Městském klubu důchodců beseda a autorské čtení paní Evy Staschy. Brněnská autorka přítomné seznámila se svojí autobiografickou prózou DĚCKAMA NEZATOPÍŠ. Přinášíme Vám alespoň malé fotografické ohlédnutí za tímto podnětným a milým setkáním.