Výstava Keramika z Andělského vršku

Keramika z Andělského vrchu - 4/2015

Je nám potěšením pozvat Vás na výstavu Keramika z andělského vrchu. Křehkou krásu andělů výtvarnice Renaty Souškové  můžete obdivovat v čítárně knihovny od 8. do 28. dubna 2015. O své tvorbě autorka promlouvá těmito slovy: „Ráda také snoubím drsnou hlínu se stále fascinujícím sklem. Snažím se, aby každý můj výtvor promlouval k lidem svojí čistotou a krásou myšlenky, aby přinášel radost a jakousi nadčasovost. Aby se lidé zamýšleli nad podstatou a smyslem našeho života, a vraceli se ke kořenům…“