Vánoce v knihovně - betlém

Vánoce v knihovně - 12/2015

V úterý 1. prosince 2015 byla v čítárně knihovny zahájena vánoční výstava. K vidění jsou papírové betlémy a vánoční dekorace vytvořené vazárnou květin Květinovka Letovice, která sídlí na Pražské ulici. Adventní věnce a drobné vánoční dekorace jsou prodejní. Výstava potrvá do úterý 22. prosince 2015.